Politechnika Poznańska ma aparaturę diagnostyczną AVL

Firma Werther International Polska przekazała Instytutowi Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej profesjonalny zestaw diagnostyczny wyprodukowany przez AVL DiTest.
 Sprzęt ten będzie wykorzystywany na potrzeby dydaktyki oraz ekspertyz. Przekazany zestaw ma następującą konfigurację: pięciogazowy analizator spalin, dymomierz absorpcyjny, moduł OBD, monitor sterowników pokładowych i oscyloskop 2x50 MHz, które są zorganizowane we współbieżną strukturę o nazwie DIX. Posiada on kompletne oprogramowanie oraz oprzyrządowanie dodatkowe przewidziane przez producenta. Aparaturą diagnostyczą AVL można na przykład: oceniać stopień sprężania poszczególnych cylindrów na podstawie prądu rozruchu, mierzyć prędkości obrotowe przy pomocy czujnika drganiowo-akustycznego czy też korzystać z systemu doradczego samoczynnie oceniającego skład spalin. Więcej informacji w można znaleźć na stronie www.werther.pl