sobota 19 październik 2019

Aktualne wydanie

Klimatyzacją w ogórka
AMS6 2019Za pomocą oprogramowania TEXA IDC5 CAR v 70 można już przeprowadzać diagnostykę nowych pojazdów z Grupy Fiata (FCA) wyposażonych w jednostkę sterującą SGW. Problem dotyczył wybranych modeli aut wyprodukowanych po 2017 r.

Czytaj więcej>>>

Zmiany w kształceniu i egzaminie zawodowym

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach zaczęła obowiązywać od 1 września 2012 r. (rozporządzenie MEN z dnia 7.02.2012 r.). Zawiera obowiązkowe dla danego zawodu: cele kształcenia i treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia. Efekty kształcenia są definiowane w kategoriach: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

Podstawa programowa zawiera również opis wyposażenia niezbędnego do realizacji kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego. W oparciu o podstawę programową ustalone będą kryteria ocen szkolnych oraz kryteria wymagań egzaminacyjnych. Oznacza to, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych wynikających z analizy podstawy programowej. Stanowi to istotną zmianę w egzaminie zawodowym − w obecnym stanie prawnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany dla absolwentów szkół na podstawie standardów wymagań określonych w drodze rozporządzenia.

Zmodernizowany egzamin zawodowy będzie sprawdzał poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Egzamin przeprowadzany będzie dla uczniów podczas procesu kształcenia i będzie polegał na potwierdzaniu oddzielnych kwalifikacji.

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w „Auto Moto Serwisie” nr 11/2012

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem