OLIMPIADA FORDA

W Poznaniu 4 października br. firma Ford Polska zorganizowała finał konkursów: Sprzedawca Samochodów, Doradca Serwisowy, Doradca Autoryzowanego Zakładu Napraw Nadwozi, Mechanik, Blacharz oraz Lakiernik Roku.
W Olimpiadzie Forda, we wszystkich konkursach wzięło udział w sumie 800 uczestników, którzy mogli się poszczycić najwyższymi umiejętnościami. Konkursy przebiegały w trzech etapach: etap I – eliminacje wewnętrzne w poszczególnych stacjach na podstawie testów dostarczonych przez Ford Polska, etap II – półfinały rozegrane w serwisach (test praktyczny) i etap III – finał ogólnopolski, na który składały się zadania teoretyczne oraz praktyczne (rozegrany w nowej siedzibie Autoryzowanego Dilera Forda – Bemo Motors w Poznaniu). Laureatem konkursu o tytuł Sprzedawcy Roku 2007 w sieci Autoryzowanych Dilerów Forda został Paweł Napieraj z Bemo Motors Koszalin, drugie miejsce zajął Hubert Gretkowski z Michalski Płock, zaś na trzecie - Jakub Dolaniecki z PGD OMC Motors Warszawa. Doradcą Serwisowym Roku 2007 w sieci Autoryzowanych Dilerów Forda został Piotr Jurgielewicz z Big Autohandel Olsztyn, drugie miejsce zajął Adam Pustułka z Ren Car Rybnik, zaś trzecie Tomasz Nowaczyk reprezentujący Bemo Motors Poznań. Doradcą Autoryzowanego Zakładu Napraw Nadwozi Roku 2007 w sieci Autoryzowanych Dilerów Forda został Mariusz Jama reprezentujący Lipski BS Warszawa, drugie miejsce zajął Paweł Bereziewicz z PGD Euro Car Kraków, zaś trzecie Andrzej Otrębus również z Lipski BS Warszawa.
Mechanikiem Roku 2007 został Feliks Musialski z Pol Motors Wrocław, drugie miejsce zajął Jarosław Domaruk z Auto Hobby Białystok, zaś trzecie Krzysztof Fedorowicz z Lipski BS Warszawa. W Komisji Sędziowskiej konkursu „Mechanik Roku” zasiadali przedstawiciele Ford Polska oraz wykładowcy Zespołu Szkół Zawodowych w Mikołowie. Konkurs ten był nadzorowany przez 20-osobowy zespół obserwatorów – szefów Autoryzowanych Serwisów Forda.
Rywalizację o tytuł Blacharza Roku 2007 wygrał Krzysztof Chodysz, drugie miejsce zajął Roman Staniszewski - obaj z PGD OMC Motors Warszawa, zaś trzecie - Grzegorz Malon z Lipski BS Warszawa.
Lakiernikiem Roku 2007 został Mariusz Andryszczyk z PGD OMC Motors Warszawa, drugie miejsce zajął Sławomir Pelc z Res Motors Rzeszów, zaś trzecie miejsce Marek Ksoń z Big Autohandel Gdańsk.

W skład Komisji sędziowskiej konkursów: „Blacharz Roku” i „Lakiernik Roku” weszli niezależni eksperci reprezentujący najważniejsze firmy blacharskie i lakiernicze W Polsce oraz pracownicy Ford Polska.