40 tys. zł rocznych oszczędności

Energia elektryczna w kosztach funkcjonowania warsztatu samochodowego wynosi od 3 do 12%, dlatego też należy pokusić się o rozwiązania kompleksowe, jakie daje audyt energetyczny oferowany przez program Bio Service.

6-bioservicePracownicy Bio Service oraz specjaliści z Partslife dokonali darmowych audytów energetycznych w 6 wybranych warsztatach samochodowych w Polsce, różniących się między sobą wielkością. Były to zarówno małe 2-stanowiskowe rodzinne warsztaty, jak również duże przedsiębiorstwa, posiadające własną myjnię i lakiernię. Audyt trwał średnio 3-4 godziny. Podczas spotkania specjaliści zapoznawali się z organizacją pracy oraz instalacjami: grzewczą, oświetleniową, wentylacji, sprężonego powietrza, wyposażeniem warsztatowym oraz izolacją cieplną budynków.
Podczas audytu właścicieli warsztatów poinformowano o możliwościach poprawy wykorzystania energii. W tym celu wykonano analizę wielkości zużycia energii oraz kosztów na podstawie rachunków warsztatu z ostatnich kilku lat. Właściciele warsztatu chętnie udzielali wszystkich informacji specjalistom.
Wartość oszczędności zużycia energii elektrycznej jest spora, jednakże często nie można się obyć bez wcześniejszych inwestycji. Wszystko zostało zawarte, w specjalnej tabeli, która powstała jako efekt pracy specjalistów-audytorów.
Ponieważ nie wszystkie warsztaty stać na to, aby dokonać energooszczędnej modernizacji Inter Cars SA rozważa wdrożenie programu wsparcia finansującego badanie i modernizację. Szczegóły będzie można poznać w najbliższym czasie na stronie www.intercars.com.pl\ekologia.