czwartek 18 lipiec 2019

Aktualne wydanie

Emisja i Elektryfikacja
Okladka AMS 04 2019W 2021 r. producentów aut będzie obowiązywał średni limit emisji CO2 wynoszący 95 g/km liczony dla wszystkich modeli. Jak na razie spełniają go tylko Smart i Tesla. Z dużych koncernów najlepiej wypada Toyota z emisją 99,9 g/km.

Czytaj więcej>>>

Recycling akumulatora

Ołów, kwas siarkowy i tworzywa sztuczne, to podstawowe elementy każdego akumulatora. Kiedy kończy on swój żywot stają się niebezpiecznymi odpadami, które należy utylizować.

8-varta1Przy kupnie nowego akumulatora, stary trzeba oddać do sklepu, albo zapłacić tzw. opłatę depozytową (30 zł). Sprzedawca detaliczny zaś musi przekazać zużyte akumulatory do skupu akumulatorów, zakładu przetwarzania zużytych akumulatorów lub dostawcy akumulatorów.

Odtąd sprzedawca staje się, z mocy ustawy, zbierającym złom akumulatorowy, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Powinien on poinformować właściwego starostę, przedstawić miejsce i sposób składowania zużytych akumulatorów oraz wskazać podmiot, który odbierze złom i zapewni jego transport. Składować należy na terenie sklepu, w miejscu niedostępnym dla postronnych, w specjalnym pojemniku z pokrywą (np. typu palox), na której powinien być kod składowanych akumulatorów (16 06 01). Nie wolno składować zużytych akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi, ponieważ może dojść do wycieku elektrolitu, co może narazić przypadkowe osoby na niebezpieczeństwo lub skazić środowisko.

Przy zbiórce złomu ważna jest umowa z uprawnionym odbiorcą (jego weryfikacja oraz posiadanych przez niego uprawnień leży po stronie oddającego złom) odpadów niebezpiecznych o właściwym kodzie. W chwili przekazania złomu do transportu należy komisyjnie zważyć odpady oraz wystawić kartę przekazania odpadu (KPO). Karty powinny być ewidencjonowane w zbiorczym zestawieniu tak, aby do 15 marca następnego roku przedłożyć właściwemu Marszałkowi Urzędu Wojewódzkiego informację o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w roku poprzednim. Nie złożenie informacji lub przedstawienie niewłaściwej ilości (wagi z dokładnością do 0,001MG) może skutkować sankcją finansową.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem