Oświadczenie Grupy PSA

Generalna Dyrekcja ds. konkurencji, konsumentów i walki z nadużyciami francuskiego Ministerstwa Gospodarki złożyła wizytę Grupie PSA w celu zabezpieczenia materiałów w sprawie emisji szkodliwych substancji w sektorze motoryzacyjnym. Grupa PSA deklaruje, że we wszystkich krajach jej samochody są zgodne z przepisami o emisji spalin. Grupa jest przekonana o skuteczności swoich technologii.

Korporacja przypomina o skuteczności działania systemu oczyszczania spalin BlueHDi, który obejmuje system SRC (Selective Catalytic Reduction) zainstalowany przed filtrem cząstek stałych (FAP), co pozwala na eliminację tlenków azotu (NOx) emitowanych przez silniki wysokoprężne – technologia została wprowadzana od końca 2013 r. we wszystkich silnikach wysokoprężnych Euro6 Grupy. Działania Grupy PSA określające wyniki zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacji są dostępne dla klientów koncernu. Wyniki grupy są potwierdzone audytem firmy Bureau Veritas, a protokół testów został opracowany wraz z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Environment i stowarzyszeniem France Nature Environnement