Dlaczego lepiej wynajmować tekstylia przemysłowe niż je kupować?

Outsourcing tekstyliów przemysłowych, świadczony przez zewnętrznych usługodawców, to rozwiązanie, które jest korzystne – pozwala oszczędzić czas i pieniądze przeznaczane na działa-nie warsztatu. Tego typu rozwiązanie oferuje system zarządzania tekstyliami firmy MEWA.
MEWAtextil

Program jest szybki, wygodny i obejmuje zarówno czyściwa, jak i maty olejowe oraz także odzież roboczą. Oferta w zakresie tekstyliów przemysłowych obejmuje doradztwo, wyposażenie w dany produkt, jego czyszczenie i pranie oraz logistykę z tym związaną. Klient może dostosować zakres usługi do własnych potrzeb. Jedną z ważniejszych zalet systemu firmy MEWA jest fakt, iż usługodawca przejmuje od klienta obowiązki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, co ma duże znaczenie szczególnie w przypadku użytkowników czyściw wielokrotnego użytku.
System polega na tym, że czyste, zamówione tekstylia - np. czyściwa lub maty olejowe – najpierw są dostarczane są do klienta. Następnie zanieczyszczone tekstylia odbierane są przez fir-mę MEWA od klienta w ustalonych z nim odstępach czasowych. Są one prane w sposób ekologiczny w zakładach firmy MEWA, po czym są ponownie dostarczane do klienta, już jako czyste tekstylia. Uszkodzone lub zużyte tekstylia wymieniane są na nowe.
To samo mniej więcej dotyczy również odzieży roboczej, przy czym tutaj klient również może wypróbować usługę w ramach umowy próbnej z miesięcznym wypowiedzeniem. Jeśli będzie zadowolony z usługi, może dla swoich pracowników zamówić odzież roboczą, która będzie wy-mieniana na czystą w ustalonym czasie. Każdy pracownik wyposażony jest w kilka kompletów odzieży roboczej, tym samym zawsze ma czyste, świeżo wyprane ubranie w rezerwie. W razie potrzeby, odzież jest również naprawiana w ramach takiej usługi w przypadku drobnych uszkodzeń.
W trakcie korzystania z usługi klient może dokonywać również zmian rozmiarów zamawianej odzieży roboczej – na przykład, jeśli na miejsce dotychczasowego pracownika przychodzi nowy. Można także, zależnie od potrzeb, dostosować w międzyczasie ilość zamawianych czyściw. Dokładnie ustalone terminy i ilości dostarczanych tekstyliów przemysłowych pozwalają lepiej zaplanować działania i efektywniej pracować.