Bosch planuje przyszłość

Pomimo trudnej koniunktury i słabego rozwoju rynków obroty i dochody Grupy Bosch za rok 2018 utrzymały ubiegłoroczny rekordowy poziom. Według wstępnych danych w roku 2018 koncern Bosch wygenerował obrót z działalności w wysokości ok. 77,9 mld EUR.

W 2018 r. koncern sprzedał ok. 52 mln produktów wyposażonych w opcję komunikowania się przez internet, o 37 proc. więcej niż w roku poprzednim. EBIT (dochód przed odliczeniem podatków i odsetek) i osiągnął w 2018 r. 5,3 mld EUR.
Głównym obszarem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest zautomatyzowana jazda. Do celu, jakim jest bezwypadkowa jazda, Bosch podąża dwiema ścieżkami. Po pierwsze rozwijając układy wspomagające, które umożliwią częściową automatyzację jazdy w samochodach prywatnych (poziom automatyzacji 2 i 3). Jeszcze w tym roku koncern planuje osiągnąć ze sprzedaży układów wspomagających obroty w wysokości 2 mld EUR. Druga ścieżka rozwoju to samochody bez kierowcy, które pojawią się na początku przyszłej dekady (poziom automatyzacji 4 i 5). Tylko do 2022 r. nakłady firmy na tę działalność wyniosą 4 mld EUR. W firmie Bosch rozwojem zautomatyzowanej jazdy zajmuje się obecnie blisko 4000 konstruktorów.

W 2018 r. Bosch zakończył 30 projektów związanych z elektromobilnością o wartości kilku miliardów euro. Do roku 2025 koncern zwiększy swoje obroty w dziedzinie elektromobilności aż dziesięciokrotnie, do 5 mld EUR. Bosch elektryfikuje wszystkie pojazdy: od rowerów do samochodów ciężarowych. Już dziś po drogach całego świata porusza się ponad milion pojazdów wyposażonych w komponenty elektryczne lub hybrydowe produkcji Bosch. Niedawno Bosch podpisał umowę o współpracy strategicznej w obszarze zautomatyzowanej i zelektryfikowanej jazdy z chińskim producentem samochodów elektrycznych, firmą NIO. W 2019 r. w Chinach rozpocznie się także produkcja seryjna e-axle – kompaktowego napędu dla samochodów elektrycznych.
Już w 2030 r. co czwarty nowy samochód użytkowy będzie przynajmniej częściowo zelektryfikowany, w Chinach zaś prawie co trzeci. Skorzysta na tym także Bosch. Portfolio produktów koncernu w segmencie bezemisyjnego przewozu towarów obejmuje: napędy 36 V do rowerów cargo, napędy elektryczne do lżejszych pojazdów użytkowych takich jak Streetscooter, napędy elektryczne e-axle dla lekkich i ciężkich transporterów, zelektryfikowane osie do naczep, a w przyszłości także napędy z ogniwami paliwowymi dla samochodów ciężarowych o masie 40 ton.
Najważniejszą z kluczowych kompetencji w przyszłości będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) na skalę przemysłową: Aby to osiągnąć, do 2021 r. Bosch planuje zwiększyć liczbę specjalistów w dziedzinie SI aż czterokrotnie, z obecnie 1000 do 4000 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 410 000 pracowników, czyli ok. 7800 osób więcej niż w roku poprzednim. Bosch zwiększył zatrudnienie przede wszystkim w regionie Europy oraz Azji i Pacyfiku. Bosch w dalszym ciągu intensywnie poszukuje specjalistów w dziedzinie IT i oprogramowania.