Wyniki Brembo za I półrocze 2019 r.

Przychody firmy zmalały o 1,2% do 1323,8 mln euro (-0,7% w ujęciu like-for-like). Marża EBITDA na poziomie 20,4% do 270,6 mln euro; marża EBIT 13,2% do 174,5 mln euro. Nowe inwestycje rzędu 101,9 mln euro. Zadłużenie netto wyniosło 434,5 mln euro.

Prezes (Chairman), Alberto Bombassei, stwierdził: „Pomimo zdolności Spółki do stabilnego utrzymania udziałów w rynku na poziomie globalnym, a nawet do wzmocnienia pozycji w wielu krajach, wyniki Brembo za pierwsze półrocze 2019 r., zatwierdzone przez Radę Dyrektorów, potwierdzają trudną sytuację, która od pewnego czasu jest widoczna w sektorze motoryzacyjnym. Kiedy rynki zmagają się z trudnościami, to ciągła innowacyjność procesów i produktów, która dla Brembo zawsze miała największą wartość, odgrywa podstawową rolę w zapewnieniu sukcesu konkurencyjnego. W związku z tym Brembo zamierza nadal inwestować w technologie produkcyjne, jak również w badania i rozwój oraz polegać na najlepszych fachowcach, którzy pomogą wspierać nasz rozwój”.