Finanse Brembo

Skonsolidowane przychody Brembo po trzech kwartałach 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., wyniosły 1,971 mln euro (-0,9% w ujęciu like-for-like).

EBITDA wyniosła 394 mln euro (marża EBITDA: 20%); EBIT wyniósł 249,2 mln euro (marża EBIT: 12,6%). Zadłużenie netto osiągnęło poziom 414,5 mln euro, a nowe inwestycje – 152,5 mln euro.
– Wyniki za trzeci kwartał 2019 r. zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Brembo S.p.A. świadczą o zdolności Spółki – wobec utrzymującej się dużej niepewności na globalnym rynku motoryzacyjnym – do skutecznego zarządzania długoterminowymi strategiami i osiągania wyników, które, choć nieznacznie spadają, pozostają powyżej średniej. Ponadto pojawiły się pozytywne oznaki w branży motocyklowej, w asortymencie performance i na rynku aftermarket, dzięki stałemu poszerzaniu oferty naszych produktów. Warto również zwrócić uwagę na wysokość marż, szczególnie w aktualnych warunkach – skomentował prezes (Chairman) Alberto Bombassei.