Akt powołania

 Miło nam poinformować, że minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał prof. dr hab. inż. Feliksa Rawskiego z Rady Konsultacyjnej naszego czasopisma na członka komisji do spraw wywozu zabytków za granicę. Komisję tę tworzą wybitni specjaliści w zakresie malarstwa, rzeźby, stylowych mebli, ceramiki oraz obiektów i przedmiotów technicznych, którzy dokonują merytorycznej i formalnej oceny przedstawionych im zabytków.

Przykładowo prof. Feliks Rawski oceniał w poprzedniej kadencji 2 lokomotywy parowe wąskotorowe, motocykle Junak, samochód osobowy Hanomag Kourier z 1938 r., młockarnię Stahl-Lanz. Do wykonania takich ekspertyz potrzebna jest duża wiedza, doświadczenie i osobiste kontakty z muzeami.