WKŁ ma 60 lat

Przed 60 laty, 1 stycznia 1949 r. powstały Wydawnictwa Komunikacyjne Sp. z o.o. zajmujące się wydawaniem publikacji szkoleniowych z zakresu kolejnictwa i drogownictwa.

W 1951 r. spółkę WK przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe. Powstawały pierwsze publikacje książkowe z zakresu ruchu drogowego i szkolenia kierowców, transportu samochodowego i lotniczego oraz łączności, a także żeglugi. Okresowo wydawano także publikacje poświęcone turystyce oraz morzu. Wydawnictwom powierzono również wydawanie popularnych periodyków, takich jak: Motor, Radioamator (później Radioelektronik), Morze, Skrzydlata Polska. W 1956 r. powstał tysięczny tytuł WK i milion łącznego, rocznego nakładu książek.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w "Auto Moto Serwisie" nr 6/2009