czwartek 21 listopad 2019

Aktualne wydanie

Klimatyzacją w ogórka
AMS6 2019Za pomocą oprogramowania TEXA IDC5 CAR v 70 można już przeprowadzać diagnostykę nowych pojazdów z Grupy Fiata (FCA) wyposażonych w jednostkę sterującą SGW. Problem dotyczył wybranych modeli aut wyprodukowanych po 2017 r.

Czytaj więcej>>>

Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Expert Media Sp z o.o.

I. Zagadnienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) zostały stworzone i przyjęte przez wydawnictwo Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), al. Komisji Edukacji Narodowej 95, klatka 18b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 528868, NIP 9512384971, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,- PLN (dalej: Expert Media”) i dotyczą następujących stron, domen i serwisów:

  1. www.elektroinstalator.com.pl
  2. www.polskiinstalator.com.pl
  3. www.e-czasopismo.pl
  4. www.automotoserwis.com.pl
  5. www.magazyn-online.com
  6. www.expert-media.pl (zwane dalej łącznie: „Stronami”).
 2. Niniejsza Polityka:

  1. określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających ze Stron, także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie Newsletterów bądź udostępnianie ogłoszeń o pracę.
  2. udziela użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

II. Podstawowe cele przyjętej przez Expert Media Sp. z o.o. polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. Celem Expret Media jest ochrona prywatności użytkowników Stron na poziomie co najmniej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 2. Na stronach mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Expert Media nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rekomenduje się zapoznanie z polityką prywatności i zasadami korzystania z plików cookies tych stron internetowych.

 3. W ramach Stron Expert Media wynajmuje podmiotom trzecim miejsca na zamieszczanie reklam i nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rekomenduje się zapoznanie z polityką prywatności i zasadami korzystania z plików cookies tych podmiotów.

III. Zakres informacji gromadzonych przez Strony

 1. Zasadniczo dane zbierane przez Strony są wykorzystywane aby usługi były realizowane na właściwym poziomie. Jedynie po wyrażeniu zgody wprost dane mogą zostać wykorzystane do innych celów np. marketingowych czy przesyłaniu informacji handlowej.

 2. Na stronach www.polskiinstalator.com.pl, www.automotoserwis.com.pl oraz www.elektroinstalator.com.pl istnieje możliwość zamówienia Newslettera – w tym celu należy podać adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej.

 3. Na stronie www.polskiinstalator.com.pl możliwe jest zamieszczenie ogłoszenia o pracę bądź współpracę - w tym celu niezbędne jest podanie danych umożliwiających zamieszczenie ogłoszenia. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 4. Na stronie internetowej www.e-czasopismo.pl istnieje możliwość zamówienia czasopism wydawanych przez Expert Media – w tym celu niezbędne jest podanie danych umożliwiających realizację zamówienia i w tym zakresie są one wykorzystywane. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 5. Informacje kontaktowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania niezbędnego kontaktu np. w celu potwierdzenia zamówienia.

 6. Możliwe jest także podanie przez użytkownika Stron, a w szczególności przez subskrybenta Newslettera innych danych np. wykonywany zawód, dane firmy, województwo. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 7. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Expert Media może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

 8. Użytkownicy Stron www.polskiinstalator.com.pl, www.automotoserwis.com.pl oraz www.elektroinstalator.com.pl, którzy zamówili Newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w wiadomości z newsletterem.

 9. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających ze Stron oraz zamawiających Newslettery. Przetwarzanie tych informacji zawsze odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

IV. Logi dostępowe

 1. Zbieranie informacji dotyczących korzystania ze Stron oraz adresów IP użytkowników odbywa się w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są do zarządzania Stronami, funkcjonowania serwera, spraw ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a adres IP jest wykorzystywany również w celach statystycznych. Otrzymane informacje nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Stron.

 2. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne dotyczące głównie oglądalności Stron. Mogą być one udostępniane osobom trzecim.

 3. Expert Media może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Stron na żądanie uprawnionych organów państwowych.

V. Pliki cookies

Expert Media na swoich stronach wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka, http cookies) – małe pliki tekstowe, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Stron. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez stronę www.e-czasopismo.pl
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze Stron, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Media Expert korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców tj reklamodawców reklam znajdujących się na Stronach, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Strony lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, w sposób następujący:

Google Chrom

 • Rozwiń menu główne przeglądarki
 • Wybierz "Ustawienia"
 • Kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane..."
 • W sekcji "Prywatność" wybierz "Ustawienia treści"
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji "Pliki cookie" wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” zaznacz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn”.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookie można znaleźć na oficjalnej stronie producenta przeglądarki Chrome - firmy Google.

Microsoft Internet Explorer 7.0 i nowsze

 • Rozwiń menu „Narzędzia” a następnie wybierz „Opcje internetowe”
 • Dalej przejdź do zakładki „Prywatność”
 • Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej aby włączyć obsługę plików "cookie"
 • Ustaw suwak na najwyższy poziom zabezpieczeń w celu blokowania wszystkich plików "cookie"
 • Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarkach z rodziny Internet Explorer można znaleźć w oficjalnej stronie producenta przeglądarki Internet Explorer - firmy Microsoft.

Mozilla Firefox

 • Z menu głównego wybierz „Opcje”
 • Przejdź do panelu „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” należy odszukać opcję „Program Firefox:”, a następnie wybrać z listy rozwijalnej pozycję „będzie używał ustawień użytkownika”
 • Należy zaznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka” oraz opcję „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane” aby włączyć obsługę cookie.
 • W celu wyłączenia obsługi plików "cookie" należy odznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka”
 • Więcej informacji dotyczących ustawień obsługi plików "cookie" w przeglądarkach z rodziny Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Mozilla.

Opera

 • Z menu przeglądarki należy wybrać „Ustawienia”, a dalej „Preferencje”
 • W oknie „Preferencje” należy przejść do zakładki „Zaawansowane”
 • Następnie należy wybrać z menu pozycję „Ciasteczka”
 • Należy wybrać opcję „Akceptuj ciasteczka” aby włączyć obsługę "cookie"
 • Należy wybrać opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” aby wyłączyć obsługę plików "cookie"
 • Więcej informacji dotyczących ustawień plików "cookie" w przeglądarce internetowej Opera można znaleźć na oficjalnych stronach firmy Opera Software.

Safari

 • Z menu głównego, należy wybrać „Preferencje”
 • Należy odszukać i przejść do zakładki „Prywatność”
 • Należy ustawić opcję „Blokuj pliki cookie:” na „Nigdy” aby włączyć obsługę plików "cookie"
 • Należy ustawić opcję „Blokuj pliki cookie:” na „Zawsze” aby całkowicie wyłączyć obsługę plików "cookie"
 • Więcej informacji dotyczących ustawień cookies w przeglądarce internetowej Safari można znaleźć na oficjalnych stronach firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki

W celu uzyskania informacji na temat zarządzania opcjami plików "cookie" należy przeczytać oficjalną dokumentację przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem.

Expert Media zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Strony mogą nie działać prawidłowo.

VI. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną prywatności kontakt z Expert Media możliwy jest przez:

 • Telefon: 022 678 38 05 (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) - opłata za połączenia telefoniczne liczona jest według stawek operatora użytkownika.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem