Uruchamianie zimnego silnika ZI – wybrane problemy

2014-01-26-1W okresie zimowym pojazdy poddawane są szczególnym próbom, w związku z charakterystycznymi dla tej pory roku warunkami klimatycznymi. Trudności z uruchomieniem zimnego silnika mogą być spowodowane kilkoma czynnikami, nie tylko rozładowanym akumulatorem.

 

O uruchamianiu silnika benzynowego w niskich temperaturach decyduje kilka czynników:

  • własności paliwa benzynowego – trudniejsze odparowanie w niskich temperaturach, zwiększona kondensacja i skraplanie par na ściankach kolektora ssącego – efekt zminimalizowany w systemach wtrysku sekwencyjnego;
  • zwiększone opory silnika, własności oleju;
  • stan instalacji elektrycznej, w tym układu zapłonowego, oraz sprawność akumulatora;
  • konieczność szybkiego osiągnięcia gotowości układu sterowania składem mieszanki do realizacji pracy systemu w pętli sprzężenia zwrotnego w oparciu o sygnał sondy lambda – wynika ona z obowiązujących obecnie norm emisji spalin

Z trzema pierwszymi czynnikami producenci i my w praktyce eksploatacyjnej radzimy sobie bardzo dobrze od wielu lat. Ostatni z przytoczonych czynników, uwarunkowany uzyskaniem wymaganych normami poziomów emisji, jest podstawą wprowadzanych przez producentów pojazdów zmian konstrukcyjnych obejmujących układ chłodzenia silnika, układ wydechowy i systemy zarządzania procesem spalania. Najczęściej wprowadzane przez producentów zmiany dotyczą akumulacji ciepła cieczy chłodzącej silnik oraz zwiększenia ciśnienia spalin i wydłużenia pokonywanej przez nie drogi, zanim opuszczą układ wydechowy.

W przypadku systemów zarządzania procesem wprowadzono nowe algorytmy sterowania, które – po stosunkowo krótkim wzbogaceniu mieszanki w fazie rozruchu, a następnie w fazie jego rozgrzewania – zapewniają szybkie uruchomienie regulacji składu mieszanki w oparciu o sygnał zwrotny z sondy lambda.

Pojawienie się w tych fazach pracy silnika jakiegokolwiek zakłócenia skutkuje problemami w uruchamianiu i pracy zimnej jednostki napędowej.

W niniejszym artykule przedstawiono i opisano algorytm diagnostyczny identyfikujący problemy z uruchomieniem oraz prawidłowością pracy zimnego silnika ZI. Proces weryfikacji powinien być realizowany w sposób zapewniający zminimalizowanie czasu potrzebnego na określenie istoty problemu.

(...)

 

Bartosz Flekiewicz

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Auto Moto Serwisie nr 01-02/2014