Poradnik Serwisowy 2/2013

Badania techniczne pojazdów. Szkolenia specjalistyczne diagnostów

PS 2013 02

1. BADANIE TECHNICZNE AUTOBUSU O DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI DO 100 km/h
1.1. Urządzenia elektroniczne wspomagające kierowcę (ABS, ASR, ESP)
1.2. Dodatkowe układy hamulcowe
1.2.1. Hamulce silnikowe 
1.2.2. Zwalniacze podwoziowe (retardery)  
1.3. Ogranicznik prędkości  
1.4. Warunki dodatkowe dla autobusu 
1.5. Zakres i sposób przeprowadzania badania  

2. BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje  
2.2. Obowiązujące akty prawne  
2.3. Pojazdy wymagające dodatkowych badań technicznych  
2.4. Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla pojazdów  
2.4.1. Wyposażenie elektryczne  
2.4.2. Układ hamulcowy  
2.4.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
2.5. Oznakowanie pojazdów  
2.5.1. Tablice ostrzegawcze
2.6. Wyposażenie dodatkowe pojazdów  
2.6.1. Gaśnice  
2.6.2. Wyposażenie awaryjne  
2.7. Zakres i sposób przeprowadzenia badania  

3. BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA GAZEM  
3.1. Właściwości paliw gazowych i silników zasilanych gazem  
3.2. Stanowisko kontrolne i zasady bezpieczeństwa  
3.3. Budowa i zasada działania instalacji gazowej  
3.3.1. Klasyczny system zasilania gazem  
3.3.2. System zasilania nadciśnieniowego  
3.3.3. System wtrysku gazu ciekłego  
3.4. Przepisy dotyczące pojazdów z instalacją gazową  
3.4.1. Wymagane warunki techniczne  
3.4.2. Zakres i sposób badania  
3.5. Identyfikacja elementów instalacji gazowej 
3.6. Zasady wykonywania badania instalacji gazowej  

4. BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW SKIEROWANYCH I PO ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH  
4.1. Rodzaje i zakres dodatkowych badań technicznych  
4.1.1. Rodzaje badań dodatkowych  
4.1.2. Zakres badań dodatkowych  
4.2. Pomiar skuteczności tłumienia drgań zawieszenia  
4.3. Pomiar ustawienia kół i osi jezdnych  
4.4. Dokument identyfikacyjny pojazdu  
4.5. Badanie i opis zmian dokonanych w pojeździe  
4.6. Rola i zadania rzeczoznawcy samochodowego  
4.7. Badanie pojazdów marki „SAM”  

5. LITERATURA