Poradnik Serwisowy 1/2013

Badania techniczne pojazdów. Szkolenia podstawowe diagnostów

PS 2013 01

1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW
2.1. System badań technicznych pojazdów
2.2. Wymagania dotyczące diagnostów
2.3. Rodzaje badań technicznych
2.4. Terminy badań technicznych
2.5. Istota i zakres badań technicznych
2.6. Postępowanie diagnosty

3. STACJE KONTROLI POJAZDÓW
3.1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji
3.2. Rodzaje i uprawnienia stacji kontroli pojazdów
3.3. Wymagania organizacyjno-techniczne dla stacji kontroli pojazdów
3.3.1. Wymagania ogólne
3.3.2. Wymagania dotyczące stanowiska kontrolnego
3.4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe
3.5. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych

4. IDENTYFIKACJA POJAZDU
4.1. Cechy identyfikacyjne pojazdu
4.1.1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN
4.1.2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy
4.2. Tabliczka znamionowa producenta
4.3. Oznakowanie ogumienia

5. OGÓLNA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PODWOZIA I NADWOZIA
5.1. Ocena stanu technicznego wybranych układów podwozia
5.1.1. Kontrola organoleptyczna układów podwozia
5.1.2. Badanie układów podwozia na liniach diagnostycznych
5.2. Ocena stanu technicznego nadwozia

6. BADANIE STANU TECHNICZNEGO UKŁADÓW HAMULCOWYCH
6.1. Metody diagnozowania układów hamulcowych
6.1.1. Układy hamulcowe sterowane hydraulicznie
6.1.2. Układy hamulcowe sterowane pneumatycznie
6.2. Badanie skuteczności i równomierności działania hamulców
6.3. Urządzenia do diagnozowania układów hamulcowych

7. DIAGNOZOWANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
7.1. Kontrola i ocena działania świateł oświetleniowych
7.2. Pomiar ustawienia świateł oraz światłości i natężenia oświetlenia
7.3. Kontrola i ocena działania świateł sygnałowych
7.4. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej

8. BADANIE UKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
8.1. Analiza spalin
8.2. Pomiar zadymienia spalin
8.3. Ocena hałasu zewnętrznego pojazdu

9. WYBRANE RODZAJE BADAŃ DODATKOWYCH POJAZDU
9.1. Badanie dodatkowe taksówki
9.2. Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego
9.3. Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania

10. BADANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO

11. LITERATURA