Poradnik Serwisowy 5/2003

Diagnostyka pokładowa standard OBD II/EOBD 

PS 2003 05

1. Co oznaczają skróty CARB, OBD, SAE i ISO? 
1.1. Co było przed OBD? 
1.2. Diagnostyka standardu OBD I 
1.3. Od standardu OBD I do standardu OBD II 
1.4. Diagnostyka pokładowa standardu OBD II a silniki ZS (Diesla)
1.5. Norma DIN ISO 9141
1.6. Norma DIN ISO 9141-2 
1.7. Europejski standard diagnostyki pokładowej 

2. Składniki spalin i ich powstawanie 
2.1. Spalanie paliw 
2.2. Silniki ZS i ZI 
2.2.1. Praca silnika ZI 
2.2.2. Praca silnika ZS 
2.3. Proces spalania w silniku ZI 
2.4. Proces spalania w silniku ZS 
2.5. Powstawanie i właściwości składników spalin 
2.6. Wpływ procesów tworzenia mieszanki i zapłonu w silniku ZI na skład spalin 

3. Układy zmniejszające szkodliwość spalin 
3.1. Konwerter katalityczny
3.1.1. Dopalanie katalityczne 
3.1.2. Zasada pracy konwerterów katalitycznych 
3.1.3. Budowa konwertera katalitycznego 
3.1.4. Warunki umożliwiające zastosowanie konwertera katalitycznego 
3.1.5. Kontrola sprawności konwertera katalitycznego
3.2. Układ regulacji składu mieszanki z sondą lambda
3.2.1. Sondy lambda 
3.2.2. Praca układu regulacji składu mieszanki z sondą lambda
3.2.3. Kontrola sprawności konwertera katalitycznego i sond lambda 
3.3. Kontrola przebiegu procesu spalania w silniku 
3.3.1. Cel kontroli przebiegu procesu spalania w silniku
3.3.2. Sposób przeprowadzania kontroli przebiegu procesu spalania w silniku
3.3.3. Kryteria oceny przebiegu procesu spalania w silniku
3.4. Układ recyrkulacji spalin 
3.4.1. Cel stosowania układu
3.4.2. Praca układu 
3.4.3. Kontrola układu 
3.5. Układ dotłaczania dodatkowego powietrza 
3.5.1. Cel stosowania układu
3.5.2. Praca układu 
3.5.3. Kontrola układu 
3.6. Układ odprowadzenia par ze zbiornika paliwa 
3.6.1. Cel stosowania układu 
3.6.2. Praca układu 
3.6.3. Kontrola układu 
3.7. Przykład elektronicznego układu sterowania silnikiem typu Motronic MED 7 
3.8. Układ EDC sterowania silnikiem ZS 
3.9. Układ wtryskowy silnika ZS typu Common Rail 

4. Interfejs systemów diagnostyki pokładowej 
4.1. Gniazdko diagnostyczne w systemach diagnostyki pokładowej 
4.1.1. Przeznaczenie styków gniazdka diagnostycznego
4.1.2. Miejsce zabudowy gniazdka diagnostycznego 
4.2. Komunikacja 
4.2.1. Inicjalizacja 
4.2.2. Transmisja informacji i danych 
4.3. Tester diagnostyczny 
4.4. Tryby pracy testera diagnostycznego 
4.5. Kod usterki 
4.6. Parametry zamrożone 
4.7. Rejestracja kodu usterki 
4.8. Kasowanie kodu usterki przez program sterownika 
4.9. Kasowanie kodów usterek poleceniem z testera diagnostycznego 
4.10. Włączenie kontrolki informującej o nieprawidłowej pracy (MIL)

5. Diagnostyka układów przez złącze OBD 
5.1. Wykorzystanie informacji z systemu diagnostyki pokładowej 
5.2. Tryby pracy skanera 
5.2.1. Tryb pracy nr 1 
5.2.2. Tryb pracy nr 2 
5.2.3. Tryb pracy nr 3 
5.2.4. Tryb pracy nr 4 
5.2.5. Tryb pracy nr 5 
5.2.6. Tryb pracy nr 6 
5.2.7. Tryb pracy nr 7 
5.2.8. Tryb pracy nr 8 
5.2.9. Tryb pracy nr 9 
5.3. Postępowanie przy poszukiwaniu przyczyny usterki w samochodach z systemem diagnostyki pokładowej standardu OBD II/EOBD
5.4. Przykładowa diagnostyka samochodu z systemem diagnostyki pokładowej standardu OBD II/EOBD testerem diagnostycznym KTS-650 

6. Możliwości systemów diagnostycznych
6.1. Standardy systemów diagnostyki pokładowej 
6.2. Systemy diagnostyki pokładowej samochodu 
6.3. Możliwy zakres diagnostyki układów objętych systemami diagnostyki pokładowej, a urządzenia diagnostyczne 
6.4. Cel stosowania systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD II/EOBD 

7. Lista kodów usterek grupy P0 (ich oznaczenie i definicję określa norma)