Automatyczne skrzynie biegów w warsztacie (cz. 2)

Procedury wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów ZF 5HP, 6HP i 8HP w samochodach Audi i Volkswagena.

Poniższe opracowanie obejmuje procedury kontroli oraz wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów firmy ZF stosowanych w pojazdach koncernu Audi i Volkswagena. Opisane czynności serwisowe mają zastosowanie w przypadku automatycznych skrzyń biegów o oznaczeniach: 5HP, 6HP i 8HP – wyposażonych w przekładnię hydrokinetyczną.

aut ZF

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia producenta
W trakcie wykonywania czynności serwisowych związanych z kontrolą lub wymianą oleju w przekładni automatycznej należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta skrzyni. Niezastosowanie się do tych zaleceń i zignorowanie środkow bezpieczeństwa może spowodować poważne uszkodzenie przekładni. Należy pamiętać o odpowiedniej odzieży ochronnej, w skład ktorej powinny wejść okulary wraz z rękawicami.
Olej spuszczany z przekładni jest gorący i istnieje ryzyko oparzenia. W celu ochrony podzespołów elektronicznych przekładni, takich jak sterowniki mechatroniczne, serwisowanie skrzyni należy przeprowadzać po wstępnym rozładowaniu ładunku elektrostatycznego. Środki ostrożności mające uniemożliwić uszkodzenie mechatroniki przypadkowym przepływem ładunku elektrostatycznego są ważne z uwagi na demontaż miski olejowej przekładni (podczas wymiany filtra i uszczelki) i potencjalnie bliski kontakt z modułem mechatronicznym lub stykami komponentow elektronicznych. Bezwzględnie nie należy uruchamiać silnika, gdy przekładnia automatyczna nie jest napełniona wymaganą ilością oleju. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia zabrudzeń, należy zastosować czyste szmatki o jednolitej strukturze uniemożliwiającej pozostawianie strzępow lub fragmentow włokien na oczyszczanych powierzchniach. Do napełnienia przekładni automatycznej trzeba używać oleju zgodnego ze specyfikacją producenta skrzyni.

Narzędzia i przyrządy niezbędne do wymiany/ kontroli oleju w automatycznych przekładniach ZF typu: 5HP, 6HP i 8HP
Do napełnienia skrzyni automatycznej świeżym olejem należy użyć ręcznej lub ciśnieniowej pompki ze zbiornikiem na olej i przewodem zakończonym adapterem umożliwiającym napełnienie przekładni przez otwór wlewowy. Operację napełnienia najlepiej zrealizować za pomocą przeznaczonego do tego zestawu, np. firmy KLANN nr KL-0124-43, wyposażonego w 12-litrowy zbiornik na olej i komplet końcówek z przewodami. Świeży olej wlewać tylko do czystego zbiornika, gdyż drobne pozostałości po innych cieczach doprowadzą do zanieczyszczenia wymienianego oleju oraz zmiany jego właściwości chemicznych. Ten sam niepożądany efekt przyniesie dolanie jakiegokolwiek środka uszlachetniającego do wymienianego oleju.
Procedura kontroli lub wymiany oleju w automatycznej przekładni wymaga stałego monitorowania temperatury oleju. Warsztat musi posiadać dostęp do testera diagnostycznego pozwalającego na odczyt tego parametru ze sterownika przekładni automatycznej.

Pełny artykuł przeczytają Państwo w wydaniu 1/2019 „Auto Moto Serwisu”