fb logo

Aktualne wydanie

AMS 04 2022e

Automatyczne skrzynie biegów w warsztacie (Audi/Volkswagen)

Poniższe procedury opisują czynności związane z wymianą oleju w skrzyniach dwusprzęgłowych typu DQ500, DQ381 i DQ400 stosowanych w samochodach Audi i Volkswagena. Przekładnie dwusprzęgłowe to w pełni zautomatyzowane skrzynie biegów posiadające zespół sprzęgła podwójnego, gdzie sterowanie sprzęgłami i proces zmiany biegów realizowane są elektrohydraulicznie.
Ze względów konstrukcyjnych skrzynie dwusprzęgłowe mogą być konfigurowane w dwóch wariantach: z podwójnym sprzęgłem mokrym lub podwójnym sprzęgłem suchym. Przedstawione skrzynie (DQ500, DQ381 i DQ400) posiadają układ z podwójnym sprzęgłem mokrym, który charakteryzuje zastosowanie jednego typu oleju pracującego we wnętrzu obudowy skrzyni biegów podzielonej na odseparowane komory dla modułu mechatronicznego, przekładni oraz zespołu sprzęgła podwójnego. Skrzynia DQ400 jest częścią układu napędu hybrydowego w samochodach Volkswagen Golf 7 GTE lub Audi A3 e-tron, dlatego posiada dodatkowy moduł hybrydowy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia producenta
Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować materiały eksploatacyjne (oleje, filtry, uszczelki) renomowanych producentów, unikając tanich zamienników mogących trwale uszkodzić skrzynię automatyczną. Podczas prac należy zakładać odzież ochronną z uwagi na potencjalne ryzyko poparzenia gorącym olejem oraz pamiętać o możliwości wystąpienia uszkodzenia podzespołów elektronicznych w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Kategorycznie nie uruchamiać silnika w sytuacji, gdy skrzynia dwusprzęgłowa nie jest napełniona wymaganą ilością oleju. Procedura wymiany oleju w przekładni wymaga podłączenia testera diagnostycznego mogącego monitorować stan temperatury oleju w skrzyni podczas czynności serwisowych. Ponadto podczas wymiany oleju w przekładni DQ400 niezbędne jest opróżnienie oleju z układu wysokiego ciśnienia obiegu skrzyni dwusprzęgłowej przy pomocy specjalnej procedury dostępnej z poziomu testera diagnostycznego wraz z dezaktywacją/aktywacją pompy oleju przekładni. Napełnianie przekładni dwusprzęgłowych możliwe jest za pośrednictwem zestawu serwisowego VAS 6262 lub alternatywnie przewodu z adapterem firmy Klann typu KL 0288-11 bądź innego przyrządu dedykowanego do wymiany oleju w skrzyniach dwusprzęgłowych tego typu.

1DQ500Procedura wymiany oleju w 7-biegowej skrzyni typu DQ500 (kod producenta: 0BH) z podwójnym sprzęgłem mokrym
7-biegowa skrzynia DQ500 (kod 0BH) to kolejny krok w ewolucji skrzyni DQ250 (kod 02E) umożliwiający podniesienie wartości przenoszonego momentu napędowego do 500 Nm. Przekładnia wyposażona jest w podwójne sprzęgło mokre i układ chłodzenia z chłodnicą zabudowaną w górnej części obudowy skrzyni oraz zewnętrzny filtr oleju. Według producenta częstotliwość wymiany oleju wynosi 60 tysięcy kilometrów, filtr oleju jest przewidziany na cały okres eksploatacji przekładni, a jego wymiana jest konieczna w przypadkach poważnego uszkodzenia skrzyni i jej remontu. Zakres zastosowania skrzyni DQ500:
Volkswagen z silnikami: 2.0 TSI, 2.0 TDI
Audi modele: RS3, RSQ3, TTRS z silnikami: 2.5 TSI
Przenoszony moment napędowy: 500 Nm
Przebieg procedury wymiany oleju:
1) Skrzynia biegów nie może pracować w trybie awaryjnym.
2) Silnik pojazdu wyłączony, dźwignia wyboru trybu jazdy w położeniu „P”, hamulec postojowy aktywny. Uwaga: Przed podniesieniem pojazdu za pomocą podnośnika należy sprawdzić, czy samochód wyposażony jest w zawieszenie o regulowanej wysokości, pamiętając o wprowadzeniu „serwisowego trybu podnoszenia”.
3) Zdemontować zestaw osłon pod silnikiem.
4) Podłączyć tester diagnostyczny, sprawdzić temperaturę oleju w przekładni. Aby kontynuować procedurę wymiany oleju jego temperatura musi być niższa niż 40°C. W przeciwnym wypadku odczekać do ochłodzenia przekładni.
5) Wykręcić śrubę spustową, a następnie rurkę przelewową skrzyni biegów (ilustr. 1) aby opróżnić przekładnię z oleju.
6) Odkręcić śrubę spustową modułu mechatronik do spuszczenia oleju z komory mechatronik (ilustr. 1), odczekać do całkowitego wypłynięcia oleju, następnie zakręcić śrubę spustową (moment 20 Nm) wraz z nową uszczelką.
7) Ostrożnie wkręcić plastikową rurkę poziomu oleju momentem 3 Nm.
8) Wlać nowy olej (ilość i rodzaj zgodny z zaleceniami producenta) przez otwór wlewowy za pomocą dedykowanego adaptera (VAS 6262 lub KL 0288-11) do momentu, aż nadmiar oleju zacznie wypływać niewielkim strumieniem.
9) Uruchomić silnik, nacisnąć pedał hamulca i wybierać kolejno poszczególne tryby jazdy „P-R-N-D-S”, pozostając w każdym z trybów na minimum 3–4 sekundy, następnie wyłączyć silnik.
10) Wstępnie do oporu zakręcić śrubę spustową otworu wlewowego.
11) Odczytać wartość parametru temperatury oleju w skrzyni biegów, który powinien wynosić około 30°C. Jeżeli temperatura oleju przekracza 30°C należy poczekać do ochłodzenia przekładni.
12) Uruchomić silnik, dźwignię wyboru trybu jazdy ustawić w położeniu „P”, obserwować moment, w którym temperatura oleju w skrzyni przekroczy pułap 35°C, następnie wykręcić śrubę spustową otworu wlewowego. Przy prawidłowym poziomie napełnienia skrzyni dwusprzęgłowej olej powinien wypływać niewielkim strumieniem, zanim wartość jego temperatury osiągnie 45°C. Jeżeli olej nie będzie wydostawał się z otworu wlewowego, należy uzupełnić jego poziom do momentu, gdy zacznie swobodnie wypływać przez otwór kontrolny. 13) Dokręcić śrubę spustową otworu wlewowego momentem 45 Nm, pamiętając o założeniu nowej uszczelki.
14) Wykonać jazdę próbną, po czym sprawdzić wycieki oleju w okolicach śrub spustowych.
15) Zamontować zestaw osłon pod silnikiem.


Procedura wymiany oleju w 7-biegowej skrzyni typu DQ381 (kod producenta: 0GC) z podwójnym sprzęgłem mokrym
Dwusprzęgłowa 7-biegowa przekładnia DQ381 to skrzynia posiadająca dwie pompy olejowe, chłodnicę oleju oraz zewnętrzny filtr oleju (przewidziany na cały czas eksploatacji przekładni). Rozwiązania konstrukcyjne przekładni DQ381 w znacznym stopniu zwiększają sprawność skrzyni biegów poprzez zastosowanie ułożyskowania o niskim współczynniku tarcia oraz podział komór olejowych modułu mechatronik i kół zębatych na odrębne przestrzenie o rożnych poziomach oleju. Przekładnia DQ381 wymaga zastosowania specjalnego oleju charakteryzującego się niskim współczynnikiem tarcia.
Zakres zastosowania skrzyni DQ381:
Volkswagen, Škoda, Seat z silnikami: 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI
Audi modele: S3 z silnikami: 2.0 TFSI
Przenoszony moment napędowy: 420 Nm
Przebieg procedury wymiany oleju:
1) Skrzynia biegów nie może pracować w trybie awaryjnym.
2) Silnik pojazdu wyłączony, dźwignia wyboru trybu jazdy w położeniu „P”, hamulec postojowy aktywny.
Uwaga: Przed podniesieniem pojazdu za pomocą podnośnika należy sprawdzić, czy samochód wyposażony jest w zawieszenie o regulowanej wysokości, pamiętając o wprowadzeniu „serwisowego trybu podnoszenia”.
3) Zdemontować zestaw osłon pod silnikiem.
4) Podłączyć tester diagnostyczny, sprawdzić temperaturę oleju w przekładni. Aby kontynuować procedurę wymiany oleju jego temperatura musi być niższa niż 40oC. W przeciwnym wypadku odczekać do ochłodzenia przekładni.
5) Wykręcić śrubę spustową a następnie rurkę przelewową skrzyni biegów (ilustr. 1), aby opróżnić przekładnię z oleju.
6) Odkręcić śrubę spustową modułu mechatronik do spuszczenia oleju z komory mechatronik (ilustr. 1).
7) Odczekać 5 minut do całkowitego opróżnienia oleju ze skrzyni biegów. Specjalna konstrukcja przegród we wnętrzu przekładni wymaga tak długiego czasu oczekiwania, który gwarantuje dokładne wypłynięcie wyeksploatowanego oleju.
8) Zakręcić śrubę spustową komory mechatronik (moment 20 Nm), stosując nową uszczelkę. Ostrożnie wkręcić plastikową rurkę poziomu oleju momentem 3 Nm.
10) Wlać nowy olej (ilość i rodzaj zgodny z zaleceniami producenta) przez otwór wlewowy za pomocą dedykowanego adaptera (VAS 6262 lub KL 0288-11) do momentu, aż nadmiar oleju zacznie wypływać niewielkim strumieniem.
11) Uruchomić silnik i pozwolić pracować na biegu jałowym przez kilka sekund, następnie nacisnąć pedał hamulca i wybierać kolejno poszczególne tryby jazdy „P-R-N-D-S”, pozostając w każdym z trybów na minimum 3–4 sekundy,
wyłączyć silnik.
12) Wstępnie do oporu zakręcić śrubę spustową otworu wlewowego.
13) Uruchomić silnik, odczytać wartość parametru temperatury oleju w skrzyni biegów, który powinien wynosić około 30°C. Jeżeli temperatura oleju przekracza 30°C, należy poczekać do ochłodzenia przekładni.
14) Wykręcić śrubę spustową, a następnie odkręcić o dwa obroty rurkę przelewową skrzyni biegów.
15) Gdy temperatura oleju osiągnie 35°C, olej powinien niewielkim strumieniem wypływać z rurki przelewowej zanim wartość jego temperatury osiągnie 45°C. Jeżeli olej nie będzie wydostawał się z otworu wlewowego, należy uzupełnić jego poziom do momentu, gdy zacznie swobodnie wypływać przez otwór kontrolny.
16) Dokręcić rurkę przelewową (3 Nm) następnie wkręcić śrubę spustową otworu wlewowego momentem 45 Nm, pamiętając o założeniu nowej uszczelki.
17) Wykonać jazdę próbną, po czym sprawdzić wycieki oleju w okolicach śrub spustowych.
18) Zamontować zestaw osłon pod silnikiem.

2DQ400Procedura wymiany oleju w 6-biegowej skrzyni typu DQ400 (kod producenta: 0DD) z podwójnym sprzęgłem mokrym
Dwusprzęgłowa 6-biegowa skrzynia DQ400 przeznaczona jest do współpracy z napędem hybrydowym. Kompletna przekładania składa się z trzech sekcji: skrzyni biegów z chłodnicą oleju, jednostki mechatronik, modułu hybrydowego.
Skrzynia DQ400 posiada dwa hydrauliczne obiegi oleju: obieg niskiego ciśnienia (1,5 bar) oraz wysokiego ciśnienia (43–53 bar). Podczas serwisu olejowego przekładni niezbędne jest posiadanie testera diagnostycznego, ktoóy umożliwia aktywację elektrozaworu N93, przez co następuje opróżnienie oleju z obiegu wysokiego ciśnienia oraz wyłączenie/włączenie pompy oleju V401. Pominięcie wymiany oleju z udziałem procedur inicjowanych testerem diagnostycznym może uszkodzić przekładnię!
Zakres zastosowania skrzyni DQ400:
Volkswagen Golf 7. generacji z silnikami: 1.4 TSI, 2.0 TSI
Audi modele: A3 z silnikami: 1.4 TSI, 2.0 TFSI
Przenoszony moment napędowy: 330 Nm
Przebieg procedury wymiany oleju:
1) Skrzynia biegów nie może pracować w trybie awaryjnym.
2) Silnik pojazdu wyłączony, dźwignia wyboru trybu jazdy w położeniu „P”, hamulec postojowy aktywny. Uwaga: Przed podniesieniem pojazdu za pomocą podnośnika sprawdzić czy samochód wyposażony jest w zawieszenie o regulowanej wysokości, pamiętając o wprowadzeniu „serwisowego trybu podnoszenia”.
3) Zdemontować zestaw osłon pod silnikiem.
4) Podłączyć tester diagnostyczny, spuścić olej ze skrzyni, stosując się do procedur wyświetlanych na ekranie testera.
5) Wykręcić śrubę spustową, a następnie rurkę przelewową skrzyni biegów (ilustr. 2), aby opróżnić przekładnię z oleju.
6) Odkręcić śrubę spustową modułu mechatronik do spuszczenia oleju z komory mechatronik (ilustr. 2).
7) Zakręcić śrubę spustową komory mechatronik (moment 20 Nm), stosując nową uszczelkę.
8) Ostrożnie wkręcić plastikową rurkę poziomu oleju momentem 3 Nm.
9) Jeżeli moduł mechatronik został wymontowany ze skrzyni biegów, przekładnię należy napełniać przez otwór wlewowy modułu mechatronik zalecana ilością oleju, a następnie sprawdzić poziom oleju. W przeciwnym wypadku przejść do punktu 10.
10) Wlać nowy olej (ilość i rodzaj zgodny z zaleceniami producenta) przez otwór wlewowy za pomocą dedykowanego adaptera (VAS 6262 lub KL 0288-11) do momentu, aż nadmiar oleju zacznie wypływać niewielkim strumieniem. Wstępnie do oporu zakręcić śrubę spustową otworu wlewowego.
11) Sprawdzić temperaturę oleju, jeżeli będzie wyższa niż 30°C należy poczekać do ochłodzenia przekładni. Stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie testera diagnostycznego.
12) Aby sprawdzić prawidłowy poziom napełnienia przekładni, odkręcić śrubę spustową otworu wlewowego, olej powinien wypływać z rurki przelewowej przy temperaturze 35–45°C. Jeżeli olej nie będzie wydostawał się z otworu wlewowego, należy uzupełnić jego poziom do momentu, gdy zacznie swobodnie wypływać przez otwór kontrolny.
13) Dokręcić śrubę spustową otworu wlewowego momentem 45 Nm, pamiętając o założeniu nowej uszczelki.
14) Wykonać jazdę próbną, po czym sprawdzić wycieki oleju w okolicach śrub spustowych i wlewowych.
15) Zamontować zestaw osłon pod silnikiem.

 

Mariusz Leśniewski

Dołożono wszelkich starań w przygotowanie techniczne materiału, jednak za wszelkie powstałe błędy w opracowaniu redakcja nie będzie ponosić odpowiedzialności

homeWyszukiwarka

mailNewsletter

PassThru

Redakcja „Auto Moto Serwisu” w 2017 roku rozpoczęła cykl publikacji dotyczących PassThru – procedury dostępu online do portali internetowych wybranych producentów pojazdów. Przedstawiamy proces pierwszej rejestracji, diagnostyki pojazdu i programowania sterowników dla poszczególnych marek samochodów.

Czytaj więcej

Prenumerata 2022

prenumerata 2022 baner

 

mobile phoneAplikacja Android

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem